Sepawa Norden

Bygger vi broar bygger vi framtiden

Inom SEPAWA e.V. har yrkesfolk från tvål-, parfymeri och tvättmedelsindustrin slutit sig samman för att i ett överregionalt yrkesförbund gemensamt kunna tillvarata sina intressen.

Även angränsande fackområden för aktiva kemiska ämnen och principiella frågeställningar inom branschen blir bearbetade. Det har inneburit att vårt yrkesförbund har utvecklats till en av Europas största föreningar med över 1600 medlemmar.

Sepawa Norden blev etablerat i december 1999. Varje år i maj hålls en konferens för medlemmar och andra intressenter. Genom föredragshållare försöker vi att belysa nya direktiv och lagar samt nya lösningar gällande såväl produkter som tekniker inom branschen.

Sepawa Nordens

årliga konferens

Maj 2021