Nyhetsbrev 2016-03-14

Nästa seminarie kommer att hållas våren 2017.

Sepawa Nordens styrelse har beslutat att seminarier skall hållas vartannat år i norden istället för vart år, men då det står i stadgarna att årsstämma skall hållas innan juni månads utgång, kallas alla medlemmar till årsmöte den 17/5 2016, kl 10.30 på BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 i Köpenhamn.

Till årsstämman behövs en ny styrelserepresentant, då en har hoppat av. För den som är intresserad hör gärna av er till valberedningen innan den 17/5, KG Wangel (kg.wangel@amphochem.com), Amphochem eller Anders Reckweg (anders.reckweg@basf.com), BASF.

För er som ska på Sepawa i Fulda 12-14/10 2016, är det fördelaktigt att betala in medlemsavgiften till Sepawa Norden á 300 kr, då anmälningsavgiften för medlemmar blir billigare till Fulda. Medlemsavgiften betalas in enligt bilaga, med namn och företag som referens, klicka här.

 

The next seminar will be held in spring 2017.

The Board of Sepawa Norden has decided to hold every two years instead of every year. However, since the statute says that General Assembly shall be held before the end of June, all members will be called to the annual meeting on 17.5.2016 at 10.30 at BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 in Copenhagen.

We need a new representative to the Board, due to one has dropped out. For those interested please send an e-mail to the committee before General Assembly, KG Wangel, kg.wangel@amphochem.com or Anders Reckweg, anders.reckweg@basf.com

If you are planning to attend Sepawa in Fulda 12th to 14th of October 2016, it is advantageous to pay the membership fee to Sepawa Norden, SEK 300, since the registration fee for Fulda is lower for members.

The membership fee is paid according to the Annex, with name and company as a reference, click here.